Coaching & Mentoring

Co robimy

Pomagamy menadżerom uzyskać większą samoświadomość, poprawić skuteczność ich działań, a co za tym idzie osiągnąć lepsze wyniki! Pracujemy zarówno w formule one-to-one jak i z zespołami – zarządami firm, szefami obszarów w ramach organizacji, czy też grupą menadżerów z różnych obszarów i na różnych stanowiskach, ale pracujących nad wspólnym wyzwaniem.

Jak pracujemy

One-to-one: Clarity pracuje przede wszystkim z kadrą zarządzającą i menadżerami najwyższego szczebla – osobami, które mają wieloletnie doświadczenie na wysokich stanowiskach i są często mało otwarte na to, by ktoś mówił im, jak mają wykonywać swoją pracę. Coaching i mentoring stwarza możliwości rozwoju zarówno pojedynczej osobie (odkrywanie własnego potencjału, wewnętrzna przemiana), jak i całej organizacji (formowanie się nowych liderów, zarządzanie zmianą, dawanie przykładu podwładnym). Wraz z nowym poziomem samoświadomości nasz klient będzie w stanie wybrać najlepszy dla siebie sposób, aby stać się bardziej efektywny, doceniany i mieć większą satysfakcję z pracy. Teraz i w przyszłości. Takie podejście przynosi korzyści zarówno jednostce, jak i całej firmie.

Praca z zespołami: W naszym podejściu coachingu systemowego, przyglądamy się zespołowi zarówno jako całości, jak też jako zbiorowi pojedynczych jednostek. Wspieramy we współpracy, rozwijaniu przywództwa kolektywnego, osiąganiu wspólnych celów i poprawie wyników jako grupy. W konsekwencji, zespół zaczyna wspólnie z kluczowymi interesariuszami wprowadzać potrzebne zmiany. Nasze podejście uwzględnia złożony charakter zespołów w kontekście systemowym. Efektywność tych działań można zmierzyć wskaźnikiem ROI.

Nasze projekty

Obecnie świadczymy usługi coachingowe i mentoringowe w Polsce, w Europie oraz w USA. Pracujemy z menadżerami najwyższego szczebla nad podniesieniem poziomu samoświadomości i efektywności biznesowej, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Nasi klienci wywodzą się z następujących branż: szybko zbywalne dobra konsumenckie (FMCG), ubezpieczenia, bankowość, IT, usługi prawne, logistyka, farmacja, przemysł chemiczny, technologiczny i alkoholowy.

Wybrane przykłady:

  • Praca z Prezesem Zarządu firmy z branży FMCG oraz Partnerami w międzynarodowej kancelarii prawnej – wsparcie początkowych działań i efektywności po objęciu nowych obowiązków.
  • W trzech międzynarodowych bankach, coaching Członków Zarządu skierowany na podniesienie efektywności pracy ze sobą nawzajem i ze swoimi podwładnymi.
  • Coaching dwóch Członków Zarządu z Wielkiej Brytanii w globalnej firmie spedycyjnej jako część inicjatywy Top Team Leadership.
  • Coaching czterech Dyrektorów o wysokim potencjale (HiPo) w globalnej firmie farmaceutycznej.
  • Praca ze szwajcarską firmą-córką międzynarodowej spółki z branży technologicznej nad przygotowaniem misji, wizji i wartości organizacji.
  • Coaching Partnera belgijskiej kancelarii prawnej jako wsparcie przygotowania nowej strategii biznesowej.
  • Coaching zespołowy kadry zarządzającej międzynarodowej firmy logistycznej.
  • Mentoring Wiceprezesa chińskiej firmy chemicznej podczas znaczącej reorganizacji i połączenia dwóch jednostek produkcyjnych.
  • Coaching zespołowy polskiej kadry zarządzającej jednego z międzynarodowych producentów opakowań.
  • Intensywny program składający się z coachingu, mentoringu i shadowingu dla Dyrektora Generalnego firmy z branży FMCG, mający na celu podniesienie efektywności i wyników biznesowych.

Pomagamy rozwinąć coachingowy styl zarządzania

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia dwóch specjalistycznych warsztatów:

Umiejętności coachingowe dla Dyrektorów. Prowadzimy 7-dniowe warsztaty, rozłożone na okres 4 miesięcy, mające na celu przekazanie dyrektorom odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby mogli oni stosować metody coachingowe w pracy ze swoimi zespołami. Takie podejście jest szczególnie skuteczne jako wsparcie różnych stylów przywództwa, budowania zaangażowania i motywacji oraz w osobistych relacjach z podwładnymi. Przekłada się także na wzrost efektywności.

Umiejętności coachingowe dla Menadżerów. Prowadzimy 2-dniowe warsztaty dla menadżerów, podczas których zdobywają oni odpowiednie umiejętności, aby stosować metody coachingowe w pracy ze swoimi podwładnymi. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla menadżerów, którzy mają problem z delegowaniem zadań i mają tendencję do wykonywania pracy swoich podwładnych.

Clarity of leadership, clarity of business and clarity of individuals are necessities.