Positive Power & Influence®

Co daje program Positive Power & Influence®?

Pozwala osiągnąć własne cele biznesowe i jednocześnie utrzymać dobre relacje z otoczeniem. Na całym świecie kadra zarządzająca i menadżerowie wyższego szczebla odnoszą korzyści z udziału w programie Positive Power & Influence®. Rozwijają umiejętności wywierania wpływu, dzięki czemu osiągają wyraźnie lepsze rezultaty a ich relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji na tym nie cierpią.

Dlaczego program działa?

PPI jest naukowo potwierdzonym programem rozwoju kompetencji. Opiera się na modelu behawioralnym, który odzwierciedla relacje pomiędzy wywierającym wpływ a osobą lub grupą, na którą wpływ jest wywierany. Obrazuje też działania i stosowane techniki. Program Positive Power & Influence® pozwala posiąść sztukę wywierania wpływu, która następnie przekłada się na efektywną komunikację i silne umiejętności przywódcze. Program prowadzony jest w 40 krajach na całym świecie.

Czego uczy PPI?

Wpływania na osoby z naszego otoczenia. W programie PPI uczestnicy uczą się, jak sprawić by inni ich słuchali i jak zdobyć przychylność dla swoich pomysłów i wizji. W konsekwencji, pozwala im to na realizację własnych celów przy pełnej współpracy zespołu, przełożonych, a także wewnętrznych i zewnętrznych partnerów.

Wyłączną licencję na realizację programu Positive Power & Influence® w Polsce posiada Clarity Consulting s.c.

Dowiedz się więcej...

Clarity of leadership, clarity of business and clarity of individuals are necessities.