Consulting

Na czym polega nasze wsparcie?

Identyfikujemy najważniejsze obszary do pracy i ewentualne problemy. Określamy kluczowe kompetencje i tworzymy plan rozwojowy, jak również propozycję wartości dodanej dla klientów. Prowadzimy coaching lub szkolenia potrzebne do opanowania nowych kompetencji i osiągnięcia nowych celów.

Opracowujemy wewnętrzny proces wspomagający zarządzanie i mierzenie efektywności biznesowej.

Pomagamy organizacjom wypracować własną tożsamość komunikacyjną.

Pracujemy z małymi i średnimi firmami nad rozwojem ich biznesu, dzięki wprowadzeniu strategicznych zmian w zarządzaniu, usprawnieniu pracy, wprowadzeniu wewnętrznych procesów i procedur oraz zastosowaniu konkurencyjnej komunikacji z rynkiem, klientami, a także pozostałymi interesariuszami.

W czym się specjalizujemy?

Zarządzanie – usprawnienie pracy i zwiększenie efektywności grup zarządzających: Pracujemy z zarządami, najwyższą kadrą kierowniczą oraz z kierownictwem regionalnym w międzynarodowych korporacjach
Komunikacja korporacyjna: Pomagamy zbudować tożsamość marki, wypracować jej wartości i stworzyć spójne strategiczne podejście w komunikacji korporacyjnej.
Interesariusze: Tworzymy programy dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy, mające na celu poprawę komunikacji i relacji zarówno z indywidualnymi odbiorcami, jak i grupami odbiorców.

Jak to robimy?

Dzięki bogatemu doświadczeniu korporacyjnemu, posiadamy wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania zespołem, stworzenia strategii rozwoju biznesu, przeprowadzenia analizy wyników, a także planowania rozwoju osobistego pracowników.

Co oferujemy?

Budowanie zaangażowania zespołu:

 • Ocena wyników w kontekście potrzeb biznesowych.
 • Ewaluacja wewnętrznych procesów i procedur.
 • Przegląd struktury i ocena umiejętności zespołu .
 • Ewaluacja rozumienia biznesu i kluczowych kompetencji.
 • Definiowanie wyzwań i obszarów do poprawy.
 • Wsparcie w tworzeniu strategii biznesowej.
 • Przygotowanie planów naprawczych.
 • Coaching/szkolenia mające na celu poprawę wyników.

Budowanie marki & komunikacja korporacyjna:

 • Audyt komunikacyjny.
 • Ocena obecnej pozycji marki i jej wartości.
 • Budowanie oczekiwanej pozycji i obietnicy marki.
 • Tworzenie kompleksowej strategii komunikacji.
 • Projektowanie narzędzi i rozwiązań pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie budżetu.
 • Ewaluacja wykorzystania mediów społecznościowych.
 • Optymalizacja komunikacji w Internecie.
 • Określenie strategii komunikacji marketingowej lub komunikacji mix.
 • Ewaluacja programów sponsoringowych i rekomendacje.
 • Definiowanie skutecznych sposobów dotarcia do interesariuszy firmy.
 • Tworzenie strategii mających na celu zaangażowanie kluczowych odbiorców.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR):

 • Audyt interesariuszy i społeczności lokalnych.
 • Strategia CSR.
 • Plan działań.
 • Wewnętrzny plan działań CSR i angażowania pracowników.
 • Filantropia strategiczna.

Clarity of leadership, clarity of business and clarity of individuals are necessities.